Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (https://www.radiosvoboda.org)

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

“Ні­ко­му не до­зво­лю кра­сти в ар­мії. Тим, хто бу­де кра­сти в ар­мії, ру­ки від­ру­баю. Це по­зи­ція Пре­зи­ден­та, бо ар­мія є пре­дме­том мо­єї пер­со­наль­ної тур­бо­ти, бо ар­мія є одним із на­ших оче­ви­дних до­ся­гнень­за три ро­ки ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.