Ге­дер НАУЕРТ,

прес-се­кре­тар Дер­жде­пар­та­мен­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.state.gov)

Мін­ські уго­ди за­кли­ка­ють до пов­но­го при­пи­не­н­ня во­гню вздовж кон­та­ктної лі­нії, та ці за­кли­ки ке­ро­ва­ні Ро­сі­єю си­ли ні­ко­ли не спри­йма­ли. Ми за­кли­ка­є­мо ці си­ли ім­пле­мен­ту­ва­ти справ­жнє при­пи­не­н­ня во­гню та, осо­бли­во, при­пи­ни­ти об­стрі­ли навколо філь­тру­валь­них­стан­цій і від­ве­сти важ­ке озбро­є­н­ня на узго­дже­ні лі­нії. Ми та­кож за­кли­ка­є­мо Укра­ї­ну ви­яв­ля­ти стри­ма­ність і ро­би­ти все, що в її си­лах, щоб ім­пле­мен­ту­ва­ти Мін­ські до­мов­ле­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.