Те­плий при­йом по­при прим­хи по­го­ди

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

13 лю­то­го 2018 ро­ку. Един­бург. Під час пер­шо­го спіль­но­го ві­зи­ту до Шо­тлан­дії бри­тан­сько­го прин­ца Гар­рі та йо­го на­ре­че­ну Ме­ган Маркл зу­стрі­ча­ли со­тні ша­ну­валь­ни­ків ко­ро­лів­ської ро­ди­ни, не­зва­жа­ю­чи на хо­ло­дну та во­ло­гу по­го­ду, по­ві­дом­ляє бри­тан­ське ви­да­н­ня Daily Mail. Пі­сля спіл­ку­ва­н­ня з бри­тан­ця­ми па­ра від­ві­да­ла Един­бурзь­кий за­мок, а та­кож мі­сце­ве ка­фе Social Bite, яке роз­дає їжу та га­ря­чі на­пої без­ха­тькам, а та­кож пра­це­вла­што­вує їх. Це вже че­твер­тий офі­цій­ний спіль­ний ві­зит Гар­рі та Ме­ган. До сло­ва, дня­ми з’ яви­ли­ся но­ві по­дро­би­ці ко­ро­лів­сько­го ве­сі­л­ля. Зокре­ма, це­ре­мо­нія від­бу­де­ться 19 трав­ня, опів­дні за мі­сце­вим часом (15.00 за Ки­є­вом), Гар­рі та Ме­ган одру­жить у ка­пли­ці Свя­то­го Ге­ор­гія у Він­дзо­рі ар­хі­єпис­коп Кен­тер­бе­рій­ський Джа­стін Вел­бі, а пі­сля він­ча­н­ня па­ра про­їде­ться в ка­ре­ті цен­траль­ни­ми ву­ли­ця­ми мі­ста, пи­ше Бі-Бі-Сі.

ФОТО РЕЙТЕР

Гар­рі та Ме­ган — із пер­шим ві­зи­том

у Шо­тлан­дії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.