14 лю­то­го, у Мі­жна­ро­дний день да­ру­ва­н­ня кни­ги, жест під­трим­ки «Дня» — Оле­ні Пі­дгру­шній

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Кни­гу «Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го», яка не тіль­ки гли­бо­ко і ці­ка­во ін­фор­мує про «за­бу­ті» пла­сти на­шої істо­рії, а й на­дає впев­не­но­сті, під­пи­са­ла для ви­да­тної укра­їн­ської бі­а­тло­ніс­тки, пра­по­ро­но­си­ці на­шої олім­пій­ської збір­ної у Пхьон­чха­ні, го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на. Ми зи­чи­мо Оле­ні лю­бо­ві, енер­гії та но­вих пе­ре­мог!

ФОТО АЛЛИ ДУБРОВИК-РОХОВОЇ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.