«Пом­сти­ла­ся» за Цу­рен­ко

Елі­на Сві­то­лі­на впев­не­но ви­сту­пає на тур­ні­рі в Ри­мі

Den (Ukrainian) - - День України -

УРи­мі ( Іта­лія) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії Premier 5 — Internazionali BNL d’Italia з при­зо­вим фон­дом $ 2,775,745 про­йшли ма­тчі дру­го­го ко­ла. Ни­ні­шня чем­піон­ка тур­ні­ру, 23-рі­чна укра­їн­ка Елі­на Сві­то­лі­на (4) стар­ту­ва­ла з пе­ре­мо­ги над 27-рі­чною хор­ва­ткою Пе­трою Мар­тич, що по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 36-те мі­сце, з ра­хун­ком 6:1, 6:2, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. На­га­да­є­мо, хор­ва­тка ви­йшла в дру­ге ко­ло пі­сля пе­ре­мо­ги над Ле­сею Цу­рен­ко (6:1, 6:2). По­єди­нок Сві­то­лі­ної та Мар­тич три­вав 1 го­ди­ну 1 хви­ли­ну. За цей час Елі­на ви­гра­ла чо­ти­ри гей­ми на при­йо­мі та ві­ді­гра­ла оби­два брейк-пойн­ти, що бу­ли у су­пер­ни­ці. Пе­ре­мо­жни­ця три ра­зи по­да­ла на­ви­літ і один раз по­ми­ли­ла­ся на по­да­чі про­ти дво­хей­сів і дво­хпо­двій­ни­хпо­ми­лок у Мар­тич. Те­пер в їх­про­ти­сто­ян­ні укра­їн­ка лі­ди­рує з ра­хун­ком 3:1. На­сту­пна су­пер­ни­ця Сві­то­лі­ної ви­зна­чи­ться в по­єдин­ку ро­сі­ян­ки Да­ри­ни Ка­са­ткі­ної (14) з аме­ри­кан­кою Да­ні­ель Кол­лінз.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.