Єв­ген ЧОЛІЙ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ukrinform.ua)

пре­зи­дент Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців:

“Сві­то­вий кон­грес укра­їн­ців за­кли­кає між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство про­дов­жу­ва­ти чи­ни­ти тиск на Ро­сій­ську Фе­де­ра­цію, по­ки во­на не де­о­ку­пує Крим та не ви­ве­де свої вій­ська з Дон­ба­су ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.