300 млн гри­вень – на квар­ти­ри для сі­мей во­ї­нів

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Уряд у межах ре­а­лі­за­ції по­лі­ти­ки со­ці­аль­но­го за­хи­сту во­ї­нів, за­ги­блих або по­ра­не­них ви­ді­ляє 300 млн грн на при­дба­н­ня квар­тир для сі­мей во­ї­нів. Во­ло­ди­мир Грой­сман на­го­ло­сив, що уряд змі­нив си­сте­му ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів. Гро­ші бу­дуть на­да­ва­ти­ся адре­сно

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.