Ла­ям ФОКС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр між­на­ро­дної тор­гів­лі Ве­ли­ко­бри­та­нії:

Ми ви­зна­чи­ли Укра­ї­ну одним із прі­о­ри­те­тних для Бри­та­нії рин­ків пі­сля Brexit. Наш план — ще біль­ше по­кра­щи­ти й лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти тор­го­вель­ні від­но­си­ни між на­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.