Упев­не­но — до пів­фі­на­лу!

Укра­їн­ка На­дія Кі­че­нок та ав­стра­лій­ка Ана­ста­сія Ро­діо­но­ва на те­ні­сно­му тур­ні­рі в Гон­кон­зі пе­ре­гра­ли сло­вен­ку Да­лі­лу Яку­по­вич і че­шку Ре­на­ту Во­ра­ко­ву

Den (Ukrainian) - - День України -

УГон­кон­зі на тур­ні­рі WTA International — Prudential Hong Kong Tennis Open із при­зо­вим фон­дом $250 000 у пар­но­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся ма­тчі 1/4 фі­на­лу. Укра­їн­ка На­дія Кі­че­нок (36-а в пар­но­му рей­тин­гу WTA) та її на­пар­ник з Ав­стра­лії Ана­ста­сія Ро­діо­но­ва (49) пе­ре­гра­ли сло­вен­ку Да­лі­лу Яку­по­вич (42) і че­шку Ре­на­ту Во­ра­ко­ву (105) з ра­хун­ком 7: 6( 3), 6: 1, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Матч три­вав 1 го­ди­на 17 хви­лин. Кі­че­нок і Ро­діо­но­ва ви­гра­ли шість гей­мів на при­йо­мі і про­гра­ли три на сво­їй по­да­чі. На їхньо­му ра­хун­ку п’ять ей­сів і дві по­двій­ні по­мил­ки, а су­пер­ни­ці дві­чі по­да­ли на­ви­літ і дві­чі по­ми­ли­ли­ся на по­да­чі. За ви­хід у фі­нал тур­ні­ру На­дія та Ана­ста­сія по­спе­ре­ча­ю­ться з най­силь­ні­ши­ми в ма­тчі, в яко­му зу­стрі­ну­ться че­твер­ті сі­я­ні япон­ка Шу­ко Ао­я­ма (46) і бі­ло­ру­ска Лі­дія Мо­ро­зо­ва (38) із фран­цу­жен­кою Алі­зе Ко­ре­ні (176) і ки­та­ян­кою Чжен Сай­сай (168).

ФО­ТО З САЙТА WOMENTENNISBLOG.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.