Уже чо­ти­ри зо­ло­та!

Укра­їн­ці вда­ло ви­сту­па­ють на лі­тніх юна­цьких Олім­пій­ських іграх у Бу­е­нос-Ай­ре­сі

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

10 жов­тня гім­наст На­зар Че­пур­ний при­ніс Укра­ї­ні че­твер­ту зо­ло­ту ме­даль на лі­тніх юна­цьких Олім­пій­ських іграх у Бу­е­но­сАй­ре­сі ( Ар­ген­ти­на).

На­зар Че­пур­ний став чем­піо­ном ЮОІ- 2018 у ко­ман­дних зма­га­н­нях з муль­ти­ди­сци­плін гім­на­сти­ки. Про це по­ві­до­мив НОК Укра­ї­ни, пе­ре­дає www.ukrinform.ua. « Укра­їн­ський гім­наст здо­був зо­ло­ту ме­даль Бу­е­нос-Ай­ре­са-2018 у скла­ді «Ко­ман­ди Сі­мо­ни Байлз». Ві­та­є­мо 15-рі­чно­го чер­ка­ща­ни­на та йо­го тре­не­ра Іри­ну На­дюк», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

Ра­ні­ше дво­ра­зо­вою чем­піон­кою юна­цької Олім­пі­а­ди- 2018 ста­ла укра­їн­ська фе­хту­валь­ни­ця Ка­те­ри­на Чор­ній ( на фо­то), а чер­ка­ща­нин Іван Тищенко став чем­піо­ном ЮОІ в ін­ди­ві­ду­аль­но­му тур­ні­рі з ака­де­мі­чно­го ве­слу­ва­н­ня. На­га­да­є­мо, пер­шу ме­даль збір­ній (брон­зо­ву) при­ніс Олег Ве­ре­ди­ба у зма­га­н­нях із дзю­до.

ФО­ТО НАДАНО НАЦІОНАЛЬНИМ ОЛІМПІЙСЬКИМ КОМІТЕТОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.