Ге­зер НОЙЄРТ,

ре­чни­ця Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

США ви­слов­лю­ють най­глиб­ші спів­чу­т­тя сім’ ї та дру­зям Ка­те­ри­ни Ган­дзюк. На­па­ди на пред­став­ни­ків укра­їн­сько­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства ма­ють при­пи­ни­ти­ся. Від­по­від­аль­них за вчи­не­н­ня цьо­го жа­хли­во­го на­па­ду по­трі­бно при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.