144-та ра­ке­тка сві­ту за­вда­ла по­раз­ки 121-ій

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ У Бра­ти­сла­ві (Сло­вач­чи­на) на тур­ні­рі ATP Challenger Tour — Peugeot Slovak Open 2018 із при зо вим фон дом Ђ 106,000 в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­йшли ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 32-рі­чний укра­ї­нець Сер­гій Ста­хов­ський, який по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 144-те мі­сце, зав­дав по­раз­ки 121-й ра­ке­тці сві­ту, 28-рі­чно­му ар­ген­тин­цю Мар­ко Трун­джел­лі­ті, по­сі­я­но­му під п’ятим но­ме­ром, із ра­хун­ком 6:2, 6:4, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. За 1 го­ди­ну 7 хви­лин ігро­во­го ча­су Ста­хов­ський зро­бив три брей­ки, а йо­го су­пер­ник не зу­мів за­ро­би­ти жо­дно­го брейк-пойн­ту. На ра­хун­ку Сер­гія дев’ять ей­сів за від­су­тно­сті по­двій­них по­ми­лок, а Трун­джел­лі­ті три­чі по­дав на­ви­літ і дві­чі по­ми­лив­ся на по­да­чі. Між со­бою те­ні­си­сти гра­ли впер­ше.

■ За ви­хід у чвер­тьфі­нал зма­гань Ста­хов­ський зі­грає з пе­ре­мож­цем про­ти­сто­я­н­ня двох сло­ва­ків — Нор­бер­та Гом­бо­са і То­ма­са Лі­ска. Сер­гій Ста­хов­ський та­кож ви­сту­пить на тур­ні­рі в пар­ній сі­тці ра­зом із ро­сі­я­ни­ном Єв­ге­ні­єм Дон­ським, по­ві­дом­ляє btu.org.ua.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.