Де­мі­єн Герст зна­йшов скарб на 200 міль­йо­нів

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - На­та­ля ШПІТКОВСЬКА,

ди­ре­ктор між­на­ро­дних про­е­ктів Ін­сти­ту­ту про­блем су­ча­сно­го ми­сте­цтва НАМ Укра­ї­ни (Ве­не­ція — Ки­їв)

Де­мі­єн Герст

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.