МИСАКА Г. В., ДЕРУН І. А.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

– Вплив да­них фі­нан­со­вої зві­тно­сті на фор­му­ва­н­ня рин­ко­вої вар­то­сті ком­па­нії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.