Сер­гія Ми­хай­ло­ви­ча КО­ВАЛЬ­ЧУ­КА

Fakty i kommentarii - - ГРАНИ БЫТИЯ -

Ба­жає­мо міц­но­го здо­ров’я, жит­тєвої си­ли, енер­гії та на­сна­ги, ре­алі­за­ції ідей і за­ду­ма­них планів. Пе­ре­ко­нані, що Ваш до­свід, про­фесіо­налізм, на­по­лег­ливість та прин­ци­по­вість і на­далі до­по­ма­га­ти­муть у всіх до­брих по­чи­нан­нях. Щастя Вам, доб­ро­бу­ту і ро­дин­но­го бла­го­по­луч­чя.

Ко­ле­ги та друзі

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.