10 са­мых про­да­ва­е­мых книг ме­ся­ца

Fakty i kommentarii - - ВЗГЛЯД -

1. Ніл Ґей­ман, «Аме­ри­кансь­кі боги», «КМ-букс»

2. Га­нья Янаґі­га­ра «Ма­лень­ке життя», «КМ-букс»

3. Джордж Клей­сон «Най­ба­гат­ший чо­ло­вік у Ва­ви­лоні», «Наш фор­мат»

4. Крісті Ґол­ден, «Ва­леріан та мі­сто ти­сячі пла­нет», «КМ-букс»

5. Дейв Піл­кі, «При­го­ди ка­піта­на Під­штань­ка. Кни­га 1», «КМ-букс»

6. Айн Рэнд, «Ат­лант рас­пра­вил пле­чи», «Фо­лио»

7. Джон Ґрі­шем, «Ад­во­кат негід­ни­ків», «КМ-букс»

8. Сер­гей Лой­ко, «Рейс», «Брайт­букс»

9. Тор­бен Куль­ман, «Арм­стронґ. Ней­мо­вір­ні при­го­ди Ми­ше­ня­ти, яке літа­ло на Мі­ся­ць», «Ви­дав­ниц­тво Ста­ро­го Ле­ва»

10. Кер­рі Лон­сдейл, «Усе, що ми бе­ре­же­мо», «КМ-букс»

Под­го­то­вил Ро­берт ВАСИЛЬ,

спе­ци­аль­но для «ФАКТОВ»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.