«ЗЕЛЕНІ» КРЕДИТИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАК­ТИ­КА ВИКОРИСТАННЯ

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

ДОБРОВОЛЬСЬКА Олена Во­ло­ди­ми­рів­на

канд.екон. на­ук, доц.,

Дні­провсь­кий дер­жав­ний аг­рар­но-еко­но­міч­ний універ­си­тет

E-mail: elena.d0777@gmail.com

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.