ОБЪЕСТЬСЯ БЕЛЕНЫ НА ЛУНЕ

Football (Ukraine) - - РОССИЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА -

Ку­бок, 1/16 финала

Ска-ха­ба­ровск – Спар­так М – 1:0 (Ни­ки­фо­ров, 58) Си­бирь – томь – 1:0 (Ка­чан, 118) Ди­на­мо М – Ро­стов – 4:0 (Ры­ков, 6, Па­па Гуйе, 19, аг, Мар­ке­лов, 45, Тем­ни­ков, 90+2) Че­ля­бинск – урал – 0:3 (Чан­ту­рия, 15, 50, Ко­на­те, 35) ени­сей – ЦСКА – 2:1 (Чер­нов, 44, Ло­ма­кин, 83 – Ми­ла­нов, 59) Спар­так Н – Крас­но­дар – 0:2 (Ари, 47, Ла­бор­де, 82) Вол­га ул – Ам­кар – 0:0. Пен. – 3:4 Вол­гарь – Орен­бург – 0:1 (Са­ная, 83) тосно – Ар­се­нал – 2:0 (Па­ли­ен­ко, 10, Аба­зов, 86) Мор­до­вия – Ан­жи – 1:2 (Лу­кья­нов, 87 – Или­че­вич, 6, Ама­ду, 45+1) Фа­кел – те­рек – 1:1 (Тро­шеч­кин, 33 – Ле­бе­ден­ко, 57). По пен. – 3:5 Энер­го­маш – уфа – 1:1 (Ни­ки­тин, 9, аг – Мар­си­ньо, 18). По пен. – 3:5 Хим­ки – Ло­ко­мо­тив – 0:3 (Ка­са­ев, 44, Чер­ны­шов, 53, Порт­ня­гин, 64) Чи­та – Ру­бин – 0:1 (Де­вич, 23) там­бов – зе­нит – 0:5 (Мак, 38, Ша­тов, 47, Ко­ко­рин, 61, Джор­д­же­вич, 71, Джу­ли­а­но, 84) Шин­ник – Кры­лья Со­ве­тов – 0:2 (Кор­ни­лен­ко, 33, Тка­чев, 56)

8-й тур 24–25 сен­тяб­ря

Го­лы: Тра­оре (3) – Смо­лов (15). 14 080 ЦСКА: Ак­ин­фе­ев – Фер­нан­дес, В. Бе­ре­зуц­кий (А. Бе­ре­зуц­кий, 77), Иг­на­ше­вич, Щен­ни­ков – Верн­блум, Го­ло­вин – То­шич (Ио­нов, 74), Ере­мен­ко, Ми­ла­нов (Натхо, 86) – Тра­оре «Крас­но­дар»: Кри­ц­юк – Ка­ле­шин (Пет­ров, 60), Нал­до, Гран­квист, Ен­джей­чик – Га­зин­ский, Ка­бо­ре, Куас­си – Ах­ме­дов (Ла­бор­де, 72), Смо­лов, Жоао­зи­ньо (Бы­ст­ров, 65)

РО­СТОВ – ЛО­КО­МО­ТИВ – 1:0

Гол: По­лоз (41). 12 777 «Ро­стов»: Джа­на­ев – Ка­ла­чев, Гра­нат, Се­сар На­вас, Мев­ля, Куд­ря­шов – Еро­хин, Гац­кан, Но­боа – По­лоз (Те­рен­тьев, 88), Аз­мун «Ло­ко­мо­тив»: Ги­льер­ме – Шиш­кин, Чор­лу­ка (Ми­ха­лик, 46), Пей­чи­но­вич, В. Де­ни­сов – Ндин­га (Ко­ло­мей­цев, 65), И. Де­ни­сов – Са­ме­дов, Ми­ран­чук, Ка­са­ев (Хен­ти, 55) – Порт­ня­гин уда­лен: Еро­хин («Ро­стов», 83)

ОРЕН­БУРГ – УРАЛ – 0:1

Гол:

АР­СЕ­НАЛ – те­рек – 0:0

6800

Пав­лю­чен­ко (60). 5000

СПАР­ТАК – УФА – 0:1

Гол: Фа­таи (39). 26 117 «Спар­так»: Ре­б­ров – Ку­те­пов, Ма­у­ри­сио (По­пов, 67), Бок­кет­ти, Ком­ба­ров – Глу­ша­ков, Фер­нан­до – Про­мес, Ана­нид­зе, Зоб­нин (Да­вы­дов, 76) – Зе Лу­иш «уфа»: Лу­нев – Су­хов, Ту­ма­сян, Ва­син, Али­кин, Стоц­кий – За­се­ев, Без­де­неж­ных, Об­ля­ков (Кро­тов, 65) – Иг­бун (Аб­ду­ла­вов, 90+1) – Фа­таи (Мар­си­ньо, 74)

АН­ЖИ – зе­нит – 2:2

Го­лы: Бе­ри­ша (28, пен), Бо­ли (64) – Дзю­ба (7, 18). 9800 «зе­нит»: М. Кер­жа­ков – Смоль­ни­ков, Не­ту, Кри­ши­то, Жир­ков – Ха­ви Гар­сия, Вит­сель (Ма­у­ри­сио, 67) – Мак (Ко­ко­рин, 56), Джу­ли­а­но, Ша­тов (Джор­д­же­вич, 79) – Дзю­ба Мат­чи «Ам­кар» – «Кры­лья Со­ве­тов» и «Ру­бин» – «томь» со­сто­ят­ся в по­не­дель­ник, 26 сен­тяб­ря

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.