20

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

до­ла­рів за­кла­ли в бю­дже­ті Фі­ліп­пін на роз­слі­ду­ва­н­ня по­ру­шень прав лю­ди­ни 2018 ро­ку. За та­ку су­му про­го­ло­су­ва­ли 119 із 151 кон­гре­сме­нів. Пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції про­си­ли ви­ді­ли­ти $34 млн на роз­слі­ду­ва­н­ня убивств під при­во­дом вій­ни з нар­ко­тор­гів­лею. То­рік пре­зи­дент Ро­дрі­го Ду­тер­те до­зво­лив са­мо­суд над ди­ле­ра­ми й по­ста­чаль­ни­ка­ми нар­ко­ти­ків. За­ги­ну­ли не менш як 7 тис. лю­дей. — Якщо хо­че­те за­хи­ща­ти ін­те­ре­си зло­чин­ців, про­сіть гро­ші в них, — ка­же кон­гре­смен Ед­сель Ла­гман у від­по­відь на те, що де­які пра­во­за­хи­сни­ки ого­ло­си­ли го­ло­ду­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.