20

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

пра­ців­ни­ків об­слу­ги на­ра­ху­ва­ли жур­на­лі­сти в ма­є­тку пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка в се­ли­щі Ко­зин Обу­хів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Це при­бли­зна ци­фра. Вран­ці їх при­во­зять мі­кро­ав­то­бу­са­ми до во­ріт. Жін­ки пра­цю­ють на ку­хні й при­би­ра­ють у трьох бу­дин­ках. Чо­ло­ві­ки до­гля­да­ють за са­дом, клум­ба­ми і чи­стять бе­рег рі­чки Ко­зин­ки. Пер­ша ле­ді Ма­ри­на По­ро­шен­ко са­ма лю­бить по­ряд із са­дів­ни­ка­ми ви­ску­бу­ва­ти бур’ян і по­ло­ти гряд­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.