КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ДІМ -

Скиб­ка бі­ло­го хлі­ба ви­да­лить саль­ні від­би­тки паль­ців зі стін та шпа­лер.

Зу­бна ни­тка до­по­мо­же мі­цно при­ши­ти кно­пки та ґу­дзи­ки, від­ре­мон­ту­ва­ти па­ра­со­лі й рюк­за­ки.

По­дрі­бне­ний гри­фель ко­льо­ро­вих олів­ців до­по­мо­же за­ма­ску­ва­ти по­шко­дже­н­ня де­рев’яної під­ло­ги та ме­блів.

Щоб ви­да­ли­ти за­ли­шки ети­ке­тки з бан­ки, по­трі­бно у дріб­ку со­ди до­да­ти кіль­ка кра­пель во­ди. Су­міш­шю про­тер­ти скло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.