3,5

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ -

грив­ні — на стіль­ки по­до­рож­чав кі­ло­грам са­ла в Укра­ї­ні за пер­ші де­сять днів ве­ре­сня, за да­ни­ми Держ­ста­ту. ”Се­ре­дня вар­тість са­ла — 54,9 грив­ні за кі­ло­грам. У Ки­є­ві йо­го про­да­ють по 104 грив­ні, на Тер­но­піль­щи­ні кі­ло­грам ко­штує 32. Рі­зни­ця в ці­ні біль­ша, ніж утри­чі. Сви­ни­на за пер­шу де­ка­ду ве­ре­сня по­до­рож­ча­ла на 2,6 гривень. Кі­ло­грам у се­ре­дньо­му ко­штує 104”, — на­пи­сав у со­цме­ре­жі ди­ре­ктор асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж Оле­ксій До­ро­шен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.