Мі­ся­чні кві­ти роз­пу­ска­ю­ться вно­чі

ЕНОТЕРУ РОЗМНОЖУЮТЬ ПОДІЛОМ КУЩА

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД -

ля­ю­ться че­рез один-два ти­жні. То­ді укри­т­тя зні­має і ста­вить роз­са­ду на сві­тло. На по­ча­тку трав­ня ви­са­джує у кві­тник на со­ня­чно­му мі­сці. — Ено­те­ра мо­же ро­сти і в ті­ні, але по­га­но цві­те. Від­стань між ро­сли­на­ми — 30–40 см. З ча­сом во­ни роз­ро­ста­ю­ться. Не зай­ве роз­ки­да­ти по ді­лян­ці пе­ре­гній або де­рев­ну зо­лу й пе­ре­ко­па­ти. Зав­дя­ки піджив­лен­ню ро­сли­на цві­сти­ме без пе­ре­по­чин­ку.

Мо­же ро­сти в ті­ні

Кві­ти ено­те­ри ма­ють чо­ти­ри ши­ро­кі пе­люс­тки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.