Си­ро­ї­дний торт не тре­ба пе­кти

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Оль­га ТИ­МО­ШЕН­КО

— Ко­ли го­ту­ва­ла пер­ший си­ро­ї­дний торт, не ду­ма­ла, що це ста­не мо­єю спра­вою. Ви­ста­ви­ла у ”Фейс­бу­ку” фо­то­гра­фію з опи­сом — і по­ча­ли­ся за­мов­ле­н­ня. За­раз лю­ди при­хо­дять за від­гу­ка­ми зна­йо­мих, зна­хо­дять у со­цме­ре­жах, — го­во­рить 25-рі­чна Да­ри­на ПОДОЛЯН із Чер­кас. да­лю і 100 г фі­ні­ків пе­ре­ме­лює в блен­де­рі. Кла­де у фор­му. Да­лі го­тує апель­си­но­вий шар, який час­тко­во по­трі­бен для утво­ре­н­ня чор­ни­чно­го. В блен­дер кла­де 200 г го­рі­хів кеш’ю, по­пе­ре­дньо за­мо­че­них на ніч, щоб на­бра­ли­ся во­ло­ги й да­ли кре­мо­ву кон­си­стен­цію. До­дає 100 г фі­ні­ків, апель­син без це­дри та со­ку і 2 ст. л. ко­ко­со­вої олії. Все пе­ре­ме­лює в одно­рі­дний крем. Чверть від­кла­дає для тре­тьо­го ша­ру — чор­ни­чно­го. Ре­шту ви­кла­дає у фор­му.

— Бе­ру чверть апель­си­но­вої су­мі­ші та ви­си­паю в неї склян­ку чор­ни­ці. Все пе­ре­мі­шую й ви­кла­даю у фор­му. Да­лі став­лю на ніч у мо­ро­зил­ку, щоб торт не за­ві­трив­ся. За 15 хви­лин до їди ви­ймаю з мо­ро­зил­ки. По­даю до чаю з ка­вою. Йо­го лю­блять за­мов­ля­ти на свя­та.

Три ша­ри тор­та з го­рі­хів та ягід ви­кла­да­ють у фор­му один на один. За­сти­гає ніч у хо­ло­диль­ни­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.