Сли­ви з цукром за­ли­ва­ють го­ріл­кою

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Сли­во­ву на­лив­ку на­вчи­ла ро­би­ти све­кру­ха. У неї це фір­мен­ний на­пій, — ка­же ки­ян­ка 36-рі­чна Хри­сти­на КРИШТАЛЬ. — Лег­ко п’ється і не швид­ко п’янить. Якщо тре­ба зро­би­ти мі­цні­шу, на­ли­ваю біль­ше го­ріл­ки.

Миє 1 кг слив. Ви­ймає з них кі­сто­чки і кла­де в бан­ку. Ду­же ве­ли­кі роз­рі­зає на кіль­ка ча­стин. За­ли­ває 0,5 л го­ріл­ки, щоб бу­ли вкри­ті рі­ди­ною.

— Кра­ще, якщо сли­ви пе­ре­сти­глі. З та­ких швид­ше ви­йде на­сто­ян­ка.

За­кри­ває, стру­шує бан­ку і за­ли­шає на­сто­ю­ва­ти­ся мі­сяць у тем­но­му прохо­ло­дно­му мі­сці. По­тім ці­дить че­рез мар­лю, але не віджи­має. Сли­ви за­си­пає 300 г цукру. За­ли­шає ще на ти­ждень по­сто­я­ти, до­ки цу­кор роз-

Кра­ще, якщо сли­ви пе­ре­сти­глі

чи­ни­ться. То­ді мо­жна віджа­ти в мар­лі сли­во­вий си­роп і змі­ша­ти йо­го зі зці­дже­ною го­ріл­кою. Пе­ре­мі­шує й на­ли­ває в пля­шку. Ста­вить на два ти­жні у по­гріб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.