У то­ма­тні при­пра­ви до­да­ють ча­сник і го­рі­хи

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Юлія СУЛИК

— По­мі­до­ри до­зрі­ва­ють, тре­ба з ни­ми щось ро­би­ти. Цьо­го­річ ба­га­то по­псо­ва­них і під­гнив­ших. Обрі­за­ти­му й го­ту­ва­ти­му рі­зно­ма­ні­тні при­пра­ви. Взим­ку їсти­муть усі, — ка­же Оле­на ВОЗНЮК, 58 ро­ків, із Бро­ва­рів на Ки­їв­щи­ні.

— Ось одна з улю­бле­них, яку не тре­ба ва­ри­ти. Бе­ру з пів­кі­ло сти­глих по­мі­до­рів, 300 гра­мів ча­сни­ку та 200 гра­мів чер­во­но­го гір­ко­го пер­цю. Пе­ре­ме­люю на м’ясо­руб­ці. Ки­даю 100 гра­мів со­лі, 2 сто­ло­ві лож­ки цукру та 50 гра­мів хме­лі-су­не­лі. До­бре пе­ре­мі­шую. До­даю 100 гра­мів чи­ще­них і по­дрі­бне­них гре­цьких го­рі­хів, 150 гра­мів со­ня­шни­ко­вої олії. Ще раз все до­бре пе­ре­мі­шую. Роз­кла­даю у скля­ні пів­лі­тро­ві бан­ки. Збе­рі­гаю в хо­ло­диль­ни­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.