Скла­ди під Но­во­бог­да­нів­кою го­рі­ли три­чі

Gazeta po-ukrainsky - - ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

З ча­сів не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні ста­ло­ся дев’ять ве­ли­ких по­жеж на скла­дах боє­при­па­сів. У них за­ги­ну­ли 10 осіб.

10 жов­тня 2003 ро­ку за­го­рів­ся ар­се­нал сна­ря­дів у мі­сті Ба­хмут на До­неч­чи­ні. Оскол­ки по­шко­ди­ли по­над 180 по­ме­шкань. 6 трав­ня 2004-го спа­ла­хну­ли скла­ди під Но­во­бог­да­нів­кою Ме­лі­то­поль­сько­го ра­йо­ну За­по­різь­кої обла­сті. Вдру­ге скла­ди зайня­ли­ся 23 ли­пня 2005-го, утре­тє — 27 сер­пня 2006 ро­ку. 6 трав­ня 2005-го за­па­лав ар­ти­ле­рій­ський склад у се­лі Цві­то­ха Сла­вут­сько­го ра­йо­ну на Хмель­нич­чи­ні. По­ра­не­н­ня отри­ма­ли дев’яте­ро сол­да­тів-по­же­жни­ків. 27 сер­пня 2008 ро­ку ви­бу­хну­ли сна­ря­ди у рай­цен­трі Ло­зо­ва на Хар­ків­щи­ні. Зби­тки оці­ни­ли у 3 млрд грн. 29 жов­тня по­за­то­рік не­ві­до­мі з без­пі­ло­тни­ка ски­ну­ли мі­ну на склад ар­ти­ле­рії у рай­цен­трі Сва­то­ве Лу­ган­ської обла­сті. За­ги­ну­ли двоє лю­дей. 23 бе­ре­зня 2017-го зго­рі­ли боє­при­па­си в 65-му ра­ке­тно-ар­ти­ле­рій­сько­му ар­се­на­лі в рай­цен­трі Ба­ла­клія на Хар­ків­щи­ні. По­стра­жда­ли п’яте­ро лю­дей, за­ги­ну­ли дві жін­ки. Ева­ку­ю­ва­ли 36 тис. чо­ло­вік. 22 ве­ре­сня 2017 ро­ку бі­ля се­ла Ма­ло­я­ні­соль Ні­коль­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні па­лав ар­ти­ле­рій­ський склад.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.