Залп ”Смер­чу” зни­щить 60 фут­боль­них по­лів

Gazeta po-ukrainsky - - ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ -

48-й ар­се­нал Зброй­них сил — це вій­сько­ва ча­сти­на А-1119. За­ймає пло­щу 60 га за 1 км від Ка­ли­нів­ки і за 20 км — від Він­ни­ці. Тут збе­рі­га­є­ться 188 тис. т боє­при­па­сів — за­га­лом 10 тис. умов­них ва­го­нів. Се­ред них — ра­ке­ти для си­стем зал­по­во­го во­гню ”Град”, ”Ура­ган”, ”Смерч”. Залп остан­ньо­го зни­щує все на 672 тис. кв. м — це 60 фут­боль­них по­лів. — Зго­рі­ла де­ся­та ча­сти­на ар­се­на­лу, — го­во­рить Оле­ксандр Ку­то­вий із Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій у Він­ни­цькій обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.