КО­РО­ТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ -

У се­ли­щі Ве­ли­ка Бе­ре­зо­ви­ця в Тер­но­піль­сько­му ра­йо­ні від ви­бу­ху гра­на­ти на вла­сно­му по­двір’ї за­ги­нув 30-рі­чний Ро­сти­слав Ку­лик. Він — ве­те­ран АТО, пра­цю­вав у по­лі­ції. — Не ві­рю, що зро­бив це нав­ми­сно. Він хо­тів жи­ти. Пла­ну­вав май­бу­тнє. З дру­жи­ною ла­днав. Обо­жню­вав свою до­не­чку. З ро­ди­ною мав вла­сне жи­тло. Ро­би­ли там ре­монт, — ка­же су­сід­ка, не на­зи­ва­є­ться. У Ро­сти­сла­ва Ку­ли­ка за­ли­ши­ли­ся 9-мі­ся­чна донь­ка Жа­смин і дру­жи­на, яка пра­цює в по­лі­ції. За­раз пе­ре­бу­ває в де­кре­тній від­пус­тці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.