КО­РО­ТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

110 га землі лі­со­во­го фон­ду в Обу­хів­сько­му ра­йо­ні на Ки­їв­щи­ні вар­ті­стю 716 млн грн не­за­кон­но за­во­ло­ді­ла гру­па із се­ми осіб. До­ку­мен­ти під­ро­бив при­ва­тний но­та­рі­ус. Землі та май­но афе­ри­стів аре­шту­ва­ли, їм за­гро­жує до 15 ро­ків в'язни­ці.

На 2 год. по­лі­ція зу­пи­ни­ла рух транс­пор­ту під Пар­ко­вим мо­стом. Із ньо­го на­ма­гав­ся стри­бну­ти 20-рі­чний Ві­ктор із Жи­то­мир­ської обла­сті. Від­мо­ви­ти­ся від за­ду­ма­но­го чо­ло­ві­ка пе­ре­ко­на­ли пе­ре­хо­жі. По­са­ди­ли на лав­ку, при­го­сти­ли го­ріл­кою. Роз­по­вів, що ви­рі­шив вко­ро­ти­ти ві­ку, бо про­ти ньо­го від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за бій­ку, втра­тив ро­бо­ту по­мі­чни­ка ку­ха­ря в ка­фе в Гі­дро­пар­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.