Ле­чо із пер­цю ва­рять у то­ма­тно­му со­усі

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Юлія СУЛИК

— Для ле­чо бе­ру м’яси­стий чер­во­ний бол­гар­ський пе­рець і обов’яз­ко­во тро­хи жов­то­го. То­ді так гар­но у бан­ках — чер­во­на пе­люс­тка і жов­та, — ка­же Оль­га СИДОРЧУК, 48 ро­ків, із Чер­кас.

3 кг бол­гар­сько­го пер­цю рі­же дов­ги­ми смуж­ка­ми, 1 кг ци­бу­лі — кіль­ця­ми. Чо­ти­ри ве­ли­кі мор­кви­ни тре на тер­тку. Бе­ре 1,5 кг сти­глих по­мі­до­рів і гір­ку пер­чин­ку.

— По­до­ба­є­ться ме­ні та­кий ре­цепт, щоб пе­рець був ні­би у то­ма­тно­му со­усі. Для цьо­го пе­ре­ме­люю по­мі­до­ри на м’ясо­руб­ці. За­ли­ваю ці­єю гу­щею по­рі­за­ний пе­рець, мор­кву й ци­бу­лю.

До­дає 2–3 ст. л. со­лі, по пів­склян­ки оцту, олії та цукру. Кип’ятить 20 хв. на слаб­ко­му во­гні, по­стій­но по­мі­шу­ю­чи. Мо­жна вки­ну­ти ін­ших спе­цій — лав­ро­во­го ли­стя, пер­цю го­ро­шком, гво­зди­ки, ко­рі­ан­дру, ко­ри­ці, па­при­ки.

— Ле­чо роз­ли­ваю в бан­ки га­ря­чим. Сте­лю ков­дру на під­ло­гу, пе­ре­вер­таю бан­ки кри­шка­ми до­ни­зу і звер­ху на­кри­ваю ко­жу­хом. За­ли­шаю на ніч. Уран­ці за­но­шу до по­гре­ба. Так до­бре про­па­ря­ться і кра­ще збе­рі­га­ти­му­ться.

Для ле­чо бе­руть чер­во­ний і жов­тий бол­гар­ські со­лод­кі пер­ці. Стра­ва ви­гля­да­ти­ме яскра­во та свя­тко­во

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.