Пе­чін­ко­вий пи­ріг пе­чуть із ри­сом

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - К. Р.

— Із пе­чін­ки ро­блю не торт, як усі, а пи­ріг, — ка­же ки­ян­ка Ми­ро­сла­ва НАГОРНА, 42 ро­ки. — Щоб не сто­я­ти бі­ля пли­ти, го­тую йо­го в муль­ти­вар­ці. У ній нічого не при­го­рає. Пі­сля при­го­ту­ва­н­ня во­на са­ма ви­ми­ка­є­ться і пи­ріг ”до­хо­дить” у те­плі.

Ва­рить 100 г ри­су. Во­ди має бу­ти удві­чі біль­ше, ніж кру­пи. Ста­вить 200 мл во­ди на во­гонь, щоб за­ки­пі­ла. Тим ча­сом три­чі про­ми­ває рис хо­ло­дною во­дою. Вси­пає у во­ду, на­кри­ває кри­шкою і змен­шує во­гонь. Ва­рить 10– 13 хв.

— Рис кра­ще бра­ти дов­го­зер­ни­стий, не кру­глий. Той тіль­ки зли­па­є­ться, а нам тре­ба, щоб він рів­но­мір­но був по ті­сту. Від­став­ляє ка­стру­лю, щоб охо­ло­ла. 600 г яло­ви­чої чи сви­ня­чої пе­чін­ки дві­чі пе­ре­кру­чує на м’ясо­руб­ці. Чи­стить кру­пну ци­бу­ли­ну і рі­же на­че­тве­ро. Та­кож про­пу­скає че­рез м’ясо­руб­ку. До­дає три жов­тки, 2 ст. л. сме­та­ни, склян­ку мо­ло­ка, 1/2 ч. л. со­лі та 1/3 ч. л. чорного ме­ле­но­го пер­цю. Кон­си­стен­ція має бу­ти рід­ка, як ті­сто на олад­ки.

Зби­ває в пі­ну три хо­ло­дні яє­чні біл­ки. До­дає їх та зва­ре­ний рис до пе­чін­ки.

— Ви­хо­дить одно­рі­дне ті­сто. Як для бі­скві­ту, тіль­ки із зер­нин­ка­ми ри­су.

Ви­кла­дає ті­сто в ча­шу муль­ти­вар­ки, зма­ще­ну вер­шко­вим ма­слом. Вми­кає ре­жим ”Ви­пі­чка” на 60 хв.

— Пі­сля ви­мкне­н­ня даю пи­ро­гу по­сто­я­ти в муль­ти­вар­ці ще 10–15 хви­лин. Іна­кше ”впа­де” і бу­де тон­кий.

Цей пи­ріг мо­жна пе­кти і в ду­хов­ці — 1 год. при +180°С.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.