”По­мі­до­ро­ву Ма­рі­чку” при­сма­чу­ють рід­ким ме­дом

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Ко­ктейль ”По­мі­до­ро­ва Ма­рі­чка” го­ту­ва­ти лег­ко, але по­трі­бно ба­га­то ін­гре­ді­єн­тів. Це дає ба­га­тий смак із го­стрим пі­сля­сма­ком, — ка­же 37-рі­чний Сер­гій ПАЛЮХ, шеф-ку­хар сто­ли­чно­го ре­сто­ра­ну ”Оста­н­ня Ба­ри­ка­да”. — Ро­блю одра­зу чо­ти­ри пор­ції.

По­дрі­бнює у блен­де­рі чо­ти­ри сте­бла се­ле­ри, три зуб­чи­ки ча­сни­ку, 20 г по­рі­за­ної кін­зи, стру­чок пер­цю чи­лі, по 1/3 ч. л. кми­ну та ко­рі­ан­дру. Про­ці­джує су-

Ви­хо­дить пре­мікс — осно­ва, в яку до­даю ал­ко­голь

міш че­рез си­то. До­дає 0,5 л то­ма­тно­го со­ку, 30 мл со­є­во­го со­усу, 2 ч. л. со­усу для бар­бе­кю і 30 мл апель­си­но­во­го со­ку.

— Із цьо­го ви­хо­дить пре­мікс — осно­ва, в яку до­даю ал­ко­голь.

Ро­зли­ває у склян­ки пре­мікс, 240 мл го­ріл­ки та 30 мл ци­три­но­во­го со­ку. При­сма­чує рід­ким ме­дом. Йо­го бе­ре 1–2 ч. л. на пор­цію. До­дає лід і пе­ре­мі­шує на­пій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.