У са­лат з ку­ря­чою груд­кою до­да­ють лі­со­ві гри­би

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Юлія СУЛИК

— Чо­ло­вік на­зби­рав гри­бів. Я їх пе­ре­сма­жи­ла і при­мо­ро­зи­ла. Те­пер ро­блю са­ла­ти, — ка­же Оле­на ВОЗНЮК, 58 ро­ків, із Бро­ва­рів на Ки­їв­щи­ні. — Ду­же спо­до­бав­ся з ку­ря­чою груд­кою.

Ві­два­рює м’ясо. Кри­шить. Об­сма­жує на олії дві ве­ли­кі ци­бу­ли­ни з гри­ба­ми. Змі­шує. До­дає п’ять яєць.

— На­ти­раю на тер­тці дві ва­ре­ні мор­кви­ни. Так сма­чні­ше і по­жив­ні­ше. Во­ни ще до­да­ють пі­кан­тно­го со­лод­ку­ва­то­го при­сма­ку. Тру 100 гра­мів твер­до­го си­ру. До­даю зе­ле­ної ци­буль­ки, кро­пу. Як є, мо­жна ки­ну­ти оли­вок чи ма­ри­но­ва­но­го огір­ка. Со­лю, пер­чу. При­кра­шаю кіль­ко­ма по­мі­до­ра­ми че­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.