Гри­бок на но­гах ви­во­дять глі­це­ри­ном

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Гри­бок під­че­пи­ла в ма­га­зи­ні, ко­ли мі­ря­ла взу­т­тя. Но­ги так че­са­ли­ся, що не мо­гла спа­ти. Ду­ма­ла, алер­гія, — ка­же він­ни­чан­ка Оль­га СУЛИМА, 29 ро­ків.

Роз­по­від­ає, як по­збу­лась не­ду­ги. — Спо­ча­тку роз­па­ри­ла ніг­ті в роз­чи­ні со­ди. По­тім обрі­за­ла за­ра­же­ний ні­готь і зма­сти­ла роз­чи­ном на­ша­тир­но­го спир­ту. Склян­ку те­плої во­ди змі­ша­ла зі сто­ло­вою лож­кою спир­ту. Скла­ла в кіль­ка ша­рів мар­лю, на­мо­чи­ла і при­кла­ла до ніг­тя. За­мо­та­ла по­лі­ети­ле­ном, звер­ху одя­гну­ла на ніч шкар­пе­тку. Пов­то­рю­ва­ла два-три ра­зи на ти­ждень, до­ки не по­чав ро­сти здо­ро­вий ні­готь.

— У пер­ші дні за­ра­же­н­ня лю­ди­на не по­мі­чає ін­фе­кції, — ка­же 38-рі­чна Алев­ти­на Во­ло­ди­ми­рець, сто­ли­чний дер­ма­то­лог. — Лі­ку­ва­ти­ся по­чи­нає за кіль­ка днів, а то й за ти­ждень. За цей час гри­бок всти­гає роз­повз­ти­ся і при­жи­ти­ся.

Ра­дить змі­ша­ти 2 ч. л. ме­ди­чно­го спир­ту, 2 ч. л. 70-від­со­тко­во­го оцту і 1 ч. л. глі­це­ри­ну. Су­міш­шю ма­сти­ти ні­готь що­дня на ніч.

— Пі­сля лі­ку­ва­н­ня ра­джу зро­би­ти тест. Тре­ба ки­ну­ти у во­ду тро­хи мар­ган­ців­ки й по­три­ма­ти там ніг­ті кіль­ка хви­лин. Якщо ні­готь став пов­ні­стю ко­ри­чне­вий — ін­фе­кції не­має. Якщо якісь ді­лян­ки не змі­ни­ли ко­льо­ру — лі­ку­ва­н­ня слід по­вто­ри­ти. Не мо­жна при­пи­ня­ти, щой­но ні­готь тро­хи від­мо­ло­ди­ться. Слід про­дов­жу­ва­ти, до­ки не від­ро­сте пов­ні­стю. На ру­ках — чо­ти­ри мі­ся­ці, на но­гах — ві­сім.

Для про­фі­ла­кти­ки ніг­ті раз на ти­ждень зма­щу­ють йо­дом.

Лі­ку­ва­н­ня гриб­ка не мо­жна при­пи­ня­ти, щой­но ні­готь по­чав від­нов­лю­ва­ти­ся. Слід про­дов­жи­ти, до­ки не від­ро­сте пов­ні­стю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.