65,5

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

ти­ся­чі но­вих лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів за­ре­є­стру­ва­ли в Укра­ї­ні з по­ча­тку ро­ку. Най­ча­сті­ше лю­ди ку­пу­ва­ли ”Кіа Спор­тейдж” — 3010 ма­шин. На дру­го­му мі­сці ”Ре­но Ло­ган” — 2352 ав­то. 2610 лю­дей при­дба­ли ”Шко­ду Ока­та­віа”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.