Охо­рон­це­ві Ди­мін­сько­го ви­су­нуть но­ві зви­ну­ва­че­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Ан­на БОВА

43-рі­чний Ан­дрій Борщ, охо­ро­нець міль­йо­не­ра 62-рі­чно­го Пе­тра Ди­мін­сько­го, не був за кер­мом ”Мер­се­де­са” в мо­мент ава­рії. На мі­сце ДТП при­їхав за 30 хв. Йо­му ви­су­нуть но­ві зви­ну­ва­че­н­ня — при­хо­ву­ва­н­ня зло­чи­ну. Про це за­явив ра­дник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ан­тон Ге­ра­щен­ко, 38 ро­ків. Ава­рія ста­ла­ся 18 сер­пня на тра­сі Львів — Кра­ко­вець. ”Мер­се­дес” вла­сни­ка фут­боль­но­го клу­бу ”Кар­па­ти” й те­ле­ка­на­лу ”ZIK” Пе­тра Ди­мін­сько­го про­та­ра­нив ”Опель” 31-рі­чної На­та­лії Трі­ли. Жін­ка за­ги­ну­ла. Про­ви­ну за ДТП узяв на се­бе Ан­дрій Борщ. Ди­мін­ський фі­гу­рує у спра­ві як сві­док. Якщо з’ясу­ють, що за кер­мом ”Мер­се­де­са” був він, Пе­тра Ди­мін­сько­го ого­ло­сять у між­на­ро­дний роз­шук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.