Да­ли сім ро­ків тюр­ми за ви­кра­де­ну бан­ку

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на КНЯЖИК

Сім ро­ків тюр­ми з кон­фі­ска­ці­єю май­на отри­мав 55-рі­чний Орест КОВТАЛО з се­ла Ста­рий Ба­раж Зба­разь­ко­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні. По­за­то­рік він ко­пав тран­шею в одно­сель­ча­ни­на і зна­йшов у ній бан­ку з $20 тис. Гро­ші за­брав со­бі. Го­спо­дар ви­явив пу­сту та­ру та по­дав на ко­па­ча до су­ду.

Спра­ву роз­гля­дав суд рай­цен­тру Кре­ме­нець Тер­но­піль­ської обла­сті.

– Та­то ко­пав фун­да­мент і зна­йшов бан­ку з гро­ши­ма. По­тім він по­вер­нув ко­шти, але не всі, – ка­же син ув’язне­но­го 24-річ

ний Дми­тро Ковтало. – Ба­тька ще зви­ну­ва­чу­ють у то­му, що вкрав ко­шти з двох ін­ших ба­нок одно­сель­ча­ни­на. Але у при­су­тно­сті по­лі­ції я зна­йшов їх у ньо­го в га­ра­жі. Спра­ва тя­гне­ться вже два ро­ки. Та­то си­дить сім мі­ся­ців. Те­пер отри­мав сім ро­ків.

Орест Ковтало на су­ді ви­знав про­ви­ну. Окрім тю­рем­но­го стро­ку на ко­ристь по­тер­пі­ло­го з ньо­го стя­гну­ли 29,7 тис. грн май­но­вої шко­ди і 30 тис. грн за мо­раль­ний зби­ток.

Ви­рок су­ду всту­пить у си­лу 11 гру­дня. Сім’я ви­рі­шує, чи по­да­ва­ти­муть апе­ля­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.