Ав­то мо­же кон­фі­ску­ва­ти банк

Gazeta po-ukrainsky - - АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ -

— Ку­пу­ва­ти ав­то на­віть із укра­їн­ськи­ми но­ме­ра­ми за до­ру­че­н­ням ри­зи­ко­ва­но. Пра­во вла­сно­сті на та­ку ма­ши­ну не пе­ре­хо­дить по­ку­пцю, — ка­же юрист Ва­дим

Во­ло­дар­ський, 44 ро­ки. — За ав­тів­ку про­дов­жує від­по­від­а­ти той, на ко­го во­на за­ре­є­стро­ва­на. У ви­пад­ку роз­лу­че­н­ня вла­сни­ка, її мо­жуть від­да­ти ін­шо­му з по­друж­жя. Якщо в го­спо­да­ря є бор­ги, ав­то­мо­біль мо­же кон­фі­ску­ва­ти банк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.