12

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

тонн ко­ка­ї­ну ви­лу­чи­ли ко­лум­бій­ські пра­во­охо­рон­ці в мі­сті Апар­та­до. Це най­біль­ша в істо­рії кра­ї­ни кон­фі­ско­ва­на пар­тія. ”Ві­та­є­мо з до­ся­гне­н­ням. Сьо­го­дні ми ви­лу­чи­ли біль­ше ко­ка­ї­ну, ніж за весь 2016 рік”, — на­пи­са­ла прес-слу­жба по­лі­ції в со­цме­ре­жі. Нар­ко­ти­ки роз­фа­су­ва­ли в по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти й збе­рі­га­ли у під­зем­них схо­ви­щах на чо­ти­рьох ба­на­но­вих фер­мах. Орі­єн­тов­на вар­тість пар­тії — май­же $360 млн (9,5 млрд грн. — ГПУ).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.