”По­кла­ли на те­плу ле­жан­ку і вкри­ли ков­дра­ми”

Gazeta po-ukrainsky - - ДІТИ -

Ми­ну­лої зи­ми Вла­ди­слав Шульга із бра­том вря­ту­ва­ли цу­це­ня. — Бу­ла на ро­бо­ті, ко­ли хло­пці по­дзво­ни­ли й по­ча­ли пла­ка­ти у слу­хав­ку, — зга­дує Лі­дія Шульга. — Ні­чо­го не ро­зі­бра­ла. По­чу­ла, що ка­жуть про шко­лу й со­ба­ку. На­бра­ла чо­ло­ві­ка. По­про­си­ла за­їха­ти до­до­му. Пе­ре­жи­ва­ла, що хло­пців со­ба­ки по­ку­са­ли. Ви­я­ви­ло­ся, зна­йшли цу­це­ня. Ста­ло шко­да. При­не­сли до­до­му. — Во­но ле­жа­ло на зем­лі хо­ло­дне, ні­би по­ми­ра­ло, — го­во­рить Вла­ди­слав. — Ми по­не­сли йо­го до ха­ти. За­йшли в лі­тню ку­хню. Я роз­то­пив піч. По­кла­ли цу­це­ня на те­плу ле­жан­ку і вкри­ли ков­дра­ми. Ба­тько за­брав йо­го на ро­бо­ту. Від­дав одно­му дядь­ку. Вдо­ма за­ли­ши­ти не до­зво­лив, бо в нас є пес Бар­бос.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.