700

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

гривень коштує 110-рі­чна ли­стів­ка із зо­бра­же­н­ням тер­но­піль­сько­го се­ла на ау­кціо­ні в Поль­щі. Її від­пра­ви­ли 17 бе­ре­зня 1908 року із се­ла Ста­ра Мо­гиль­ни­ця Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні в бель­гій­ський Брюс­сель. Іме­на від­прав­ни­ка й адре­са­та не­ві­до­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.