Укра­їн­ські

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

бій­ці вста­нов­лю­ють пра­пор на пам’ять про загиблих по­бра­ти­мів у пром­зо­ні мі­ста Ав­ді­їв­ки на До­неч­чи­ні 4 лю­то­го. Два ро­ки то­му Зброй­ні си­ли України почали звіль­ня­ти Ав­ді­їв­ську пром­зо­ну. 4 лю­то­го 2016-го ту­ди за­йшли роз­ві­дни­ки. Вно­чі був бій із во­ро­гом, під час якого по­ра­ни­ли трьох на­ших во­ї­нів. — Про­тив­ник по­стій­но об­стрі­лю­вав місто, — зга­дує пол­ков­ник Олег Гро­мад­ський, то­ді — ко­ман­дир ба­таль­йо­ну мо­то­пі­хо­тної бри­га­ди. — Працювали мі­но­ме­ти й ар­ти­ле­рія. По­стра­жда­ли ба­га­то ци­віль­них, ущент зруй­но­ва­ні бу­дів­лі. На­слід­ки ви­дно й зараз. Бої три­ва­ли до початку бе­ре­зня. ЗСУ взя­ли під кон­троль тра­су До­нецьк — Гор­лів­ка по­бли­зу Яси­ну­ват­ської розв’яз­ки. Від­то­ді во­ро­жа бро­не­те­хні­ка не мо­гла віль­но пе­ре­су­ва­ти­ся. Бо­йо­ви­ки на­ма­га­ю­ться повернути цей об’єкт, але що­ра­зу за­зна­ють ве­ли­ких втрат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.