30

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

ав­то­мо­бі­лів роз­ча­ви­ли буль­до­зе­ром на Фі­ліп­пі­нах за на­ка­зом пре­зи­ден­та кра­ї­ни 72-рі­чно­го Ро­дрі­го Ду­тер­те. Тран­спорт­ні за­со­би ма­рок ”Ягу­ар”, ”БМВ”, ”Мер­се­дес-Бенц”, ”Ле­ксус” і ”Шев­ро­ле” по­тра­пи­ли до кра­ї­ни не­ле­галь­но. Ці­на де­яких пе­ре­ви­щу­ва­ла $100 тис. — 2,7 млн грн. За­галь­на вар­тість зни­ще­но­го май­на ста­но­вить $1,2 млн — май­же 32,5 млн грн. Акцію про­ве­ли, аби за­ля­ка­ти кон­тра­бан­ди­стів, го­во­рить вла­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.