ЛІ­ГА ЧЕМ­ПІО­НІВ 2017/18. 1/8 ФІ­НА­ЛУ. ПЕРШІ МА­ТЧІ

Gazeta po-ukrainsky - - ФУТБОЛЬНІ ЄВРОКУБКИ -

13 лю­то­го, вів­то­рок

”Ювен­тус”, Ту­рин, Іта­лія — ”Тот­тен­хем”, Лон­дон, Ан­глія

ТБ: ”Фут­бол 1” ”Ба­зель”, Швей­ца­рія — ”Ман­че­стер Сі­ті”, Ан­глія

ТБ: ”Фут­бол 2” Пов­тор­ні ма­тчі ці па­ри ко­манд про­ве­дуть 7 бе­ре­зня, се­ре­да

14 лю­то­го, се­ре­да

”Ре­ал”, Ма­дрид, Іспа­нія — ”Па­рі Сен-Жер­мен”, Па­риж, Фран­ція

ТБ: ”Фут­бол 2” ”Пор­ту”, Пор­ту­га­лія — ”Лі­вер­пуль”, Ан­глія

ТБ: ”Фут­бол 1” Пов­тор­ні ма­тчі ці па­ри ко­манд про­ве­дуть 6 бе­ре­зня, вів­то­рок

20 лю­то­го, вів­то­рок

”Челсі”, Лон­дон, Ан­глія — ”Бар­се­ло­на”, Іспа­нія

ТБ: ”Фут­бол 1/2” ”Ба­ва­рія”, Мюн­хен, Ні­меч­чи­на — ”Бе­ши­кташ”, Стам­бул, Ту­реч­чи­на ТБ: ”Фут­бол 1/2”

Пов­тор­ні ма­тчі ці па­ри ко­манд про­ве­дуть 14 бе­ре­зня, се­ре­да

21 лю­то­го, се­ре­да

”Ша­хтар”, До­нецьк, Укра­ї­на — ”Ро­ма”, Рим, Іта­лія

ТБ: ”Укра­ї­на” ”Се­ві­лья”, Іспа­нія — ”Ман­че­стер Юнай­тед”, Ан­глія ТБ: ”Фут­бол 1/2”

Пов­тор­ні ма­тчі ці па­ри ко­манд про­ве­дуть 13 бе­ре­зня, вів­то­рок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.