17-рі­чна Су­па­тра Са­су­пфан

Gazeta po-ukrainsky - - ОДРУЖЕННЯ -

з та­ї­ланд­сько­го Банг­ко­ка ви­йшла за­між за одно­лі­тка Атхі­та Пхі. Дів­чи­на стра­ждає на син­дром Ам­бра­са — во­лос­ся ро­сте по всьо­му ті­лу, окрім до­лонь. 2010-го во­на по­тра­пи­ла до Кни­ги ре­кор­дів Гін­нес­са. То­ді її ви­зна­ли най­во­ло­ха­ті­шою дів­чи­ною у сві­ті. Су­па­тра й Атхіт по­зна­йо­ми­ли­ся в мі­сце­во­му уні­вер­си­те­ті, де на­вча­ю­ться. Зу­стрі­ча­ли­ся мі­сяць. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку хло­пець освід­чив­ся ко­ха­ній. На весілля дів­чи­на по­го­ли­ла облич­чя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.