Ігор Фе­сен­ко вда­рив­ся го­ло­вою об біл­борд

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Окса­на КНЯЖИК

По­над мі­сяць про­вів у лі­кар­ні львів’янин 54-рі­чний Ігор ФЕ­СЕН­КО. 29 гру­дня їхав на ве­ло­си­пе­ді й уда­рив­ся го­ло­вою об низь­ко вста­нов­ле­ний біл­борд. Че­рез трав­ми хреб­та не міг са­мо­стій­но пе­ре­су­ва­ти­ся.

— То­го ве­чо­ра ми за­йма­ли­ся ”по­ка­ту­шка­ми” — ча­сто про­во­ди­мо та­кі за­їзди, — роз­по­від­ає то­ва­риш Іго­ря Фе­сен­ка 40-рі­чний Дми­тро Гна­тюк зі Львів­сько­го клу­бу ве­ло­си­пе­ди­стів. — Уран­ці ді­зна­ли­ся, що з Іго­рем бі­да. Він уда­рив­ся го­ло­вою об біл­борд. Хо­ча був у шо­ло­мі, отри­мав сер­йо­зні трав­ми хреб­та. По­стій­но про­від­у­ва­ли Іго­ря в лі­кар­ні. Востан­нє ба­чив йо­го за кіль­ка днів до смер­ті. Оду­жу­вав. Та пі­сля опе­ра­ції йо­го не ста­ло.

Ігор Фе­сен­ко був при­ва­тним під­при­єм­цем. За­ймав­ся ве­ло­спор­том.

— Ігор був на­шим ке­рів­ни­ком, ми на­зи­ва­ли йо­го ”па­па”, — го­во­рить Дми­тро Гна­тюк. — Зби­рав нас на тре­ну­ва­н­ня, на­вчав і да­вав по­ра­ди. По­при вік, ли­шав­ся актив­ним. Був по­зи­тив­ний і щи­рий чо­ло­вік.

Іго­ря Фе­сен­ка по­хо­ва­ли у Льво­ві. Біл­борд, об який він уда­рив­ся, де­мон­ту­ва­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.