Чо­ло­вік ви­грав 17 міль­йо­нів у ло­те­рею

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - На­та­лія ПЕЧИБОРЩ

У се­ли­щі Ка­те­ри­но­піль Чер­ка­ської обла­сті зна­йшли чо­ло­ві­ка, який зі­рвав джек-пот у ло­те­реї ”Ме­га­лот”. Ви­грав 17,7 млн грн, пі­сля спла­ти по­да­тків отри­має по­над 14 млн грн. Це — най­біль­ший ви­граш в істо­рії Укра­ї­ни.

— Пе­ре­мо­жець звер­нув­ся до нас за оформ­ле­н­ням ви­гра­шу. Про­сив не роз­го­ло­шу­ва­ти йо­го іме­ні, — ка­жуть у ком­па­нії МСЛ, яка ор­га­ні­зо­вує ро­зі­гра­ші.

Чо­ло­вік ку­пив кви­ток 31 трав­ня в ма­га­зи­ні ”Кан­цто­ва­ри” в Ка­те­ри­но­по­лі. За­пла­тив 70 грн. Ви­гра­шною ста­ла ком­бі­на­ція ку­льок 5, 24, 14, 41, 18, 30 та ме­га­куль­ка 4.

2 черв­ня ста­ло ві­до­мо, що джек-пот зір­ва­но, але за ви­гра­шем ні­хто не звер­тав­ся. Пе­ре­мож­ця роз­шу­ку­ва­ли по­над мі­сяць. Мі­сце­ві хо­чуть, щоб ча­сти­ну гро­шей він від­дав на ре­монт до­ріг у се­ли­щі.

До­сі в ло­те­рею най­біль­ше ви­гра­ва­ли 2014-го. То­ді жи­тель Бер­ди­че­ва Жи­то­мир­ської обла­сті зі­рвав джек-пот — 15 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.