293

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

ви­пу­скни­ки шкіл з оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су за­ре­є­стру­ва­ли­ся в Ро­сії на зда­чу всту­пних ек­за­ме­нів. За­яв­ки при­йма­ли до 5 ли­пня. Пі­сля іспи­тів змо­жуть всту­па­ти у на­вчаль­ні за­кла­ди РФ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.