КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ -

10 ли­пня пре­зи­дент іспан­сько­го ”Ре­а­ла” Фло­рен­ті­но Пе­рес мо­же ого­ло­си­ти про ви­хід із клу­бу 33-рі­чно­го Кри­шті­а­ну Ро­нал­ду. Пор­ту­га­лець, п’яти­ра­зо­вий во­ло­дар ”Зо­ло­то­го м’яча”, го­то­вий за­ли­ши­ти ”Ре­ал” і пе­ре­йти до іта­лій­сько­го ”Ювен­ту­са”. Су­ма трансфе­ру має скла­сти 100 млн єв­ро. Зар­пла­та грав­ця — 30 млн єв­ро на се­зон. Ро­нал­ду на­тя­кнув на ба­жа­н­ня змі­ни­ти клуб пі­сля пе­ре­мо­жно­го фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів 2017/18. При­чи­ни дві — фут­бо­ліст вва­жає, що в Ма­дри­ді йо­го не ці­ну­ють і во­дно­час хо­че при­ве­сти ”Ювен­тус” до ти­ту­лу во­ло­да­ря Куб­ка Лі­ги чем­піо­нів. Най­силь­ні­ший клуб Іта­лії не ви­гра­вав тро­фей із 1996 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.